Bachovy esence aneb jak přirozeným způsobem řešit problémy, které Vás mohou potkat

Koně jsou krásná, ušlechtilá zvířata, která mají rádi svobodu, ve které umí žít

Jsou 100x vnímavější a citlivější než člověk, řídí se instinkty a umí se v prostředí, které splňuje podmínky jejich způsobu života o sebe postarat. Koně ve své přirozenosti žijí ve stádech, spoléhají jeden na druhého, jejich přirozeností je chránit slabší a respektovat vůdce. Svou roli ve stádu přijímají bez připomínek, spíše se snaží ve své roli být stále lepší.  Tak přirozeně předávají své kvality těm, kteří jednou nastoupí na jejich místo.

Člověk a kůň

Koně v lidské společnosti mají podle mého názoru velký úkol a to vyprovázet lidské bytosti  a učit je být lepšími. V zajetí si kůň zachovává svou přirozenost do té míry, co mu okolnosti dovolí. I koně, kteří nemají výběh a jsou jen v boxech ve stáji, mají soudržnost. Vědí, kde jaký kůň je, co se sním děje, jakého koně odvezli nebo zda nějaký nový přibyl ve stáji.

Člověka koně vnímají obdobně. Chovají se k němu podle toho, jaké místo zaujímá v jejich stádu. V každém případě se kůň snaží pochopit lidského jedince v jeho přirozenosti. Tedy z pohledu koně by se dalo říci, že podle toho, jak se konkrétní člověk chová vůči svému stádu, ke koním i k lidem, si sám vybírá svou roli a postavení.

S člověkem, který přijal svou roli a je sám se sebou srovnaný nebude mít kůň problém, přijme ho takového, jaký je. Slabého se bude snažit po svém ochraňovat, člověka, který je zdravý, plný síly a bude zvědavý, se bude snažit učit. Člověku, který je jednou takový a druhý den jiný, nebude rozumět, může být na něho časem i zlý, vyhánět ho od sebe, může být z něho nervózní, nebo ho prostě bude ignorovat. K tomu, abychom rozuměli koním a uměli s nimi komunikovat, je třeba, abychom uměli přijmout svou roli, byli opravdoví, spravedliví a jednoznační.

Člověk se stále učí

5D1_4140

Appaloosa hříbě – květen 2015. Matka Liu Skip Command, otec Dv Flash Dualy (Qh). Stáj Olovnice

U koní se pohybuji jako jezdec, ošetřovatel, majitel koně i jako ten, který trénuje lidi i koně desítky let a stále se učím. Všichni, kdo se pohybují v koňském světě a mají opravdový vztah k těmto zvířatům, to cítí stejně.  Ze své praxe vím, že celkem často dochází k chybám ve vztahu koní a lidí, kterým by se dalo předcházet. Důvody těchto chyb jsou různé, často jde o nevědomost, jací opravdu koně ve své přirozenosti jsou. Dalšími důvody je nedostatek času, vysoké nároky, které jsou kladeny na koně ale i jejich majitele, jezdce či ošetřovatele. Z toho vznikají problémy, které koně  i člověka mohou potkat.

Bachovy esence jsou dobrým pomocníkem v tréninku koně i v podpoře člověka, který se stává v přítomnosti koně takovým, jakým opravdu je. Z jejich pomocí, je možné lépe řešit strachy, nedostatek odvahy či trpělivosti, které se tak lehce přenášejí na tak citlivé zvíře, jakým je kůň. V mnoha stájích se často pohybuje velké množství lidí a Ti s sebou přinášejí emoce, které ve stájích zůstávají a ať chcete nebo ne ovlivňují chování zvířat.

Užívání Bachových esencí patří mezi léčebné metody alternativní medicíny

Dr. Edward Bach, který žil v letech 1886 – 1936 objevil 38 esencí z květů zdraví prospěšných, planě rostoucích rostlin a stromů s přesným udáním jejich účinků. Dodnes jsou vyráběny v Mount Vernon v oxfordském hrabství, kde Dr. Edward Bach žil a pracoval podle přesných návodů, které jsou při výrobě dodržovány.

Bachovy esence mohou zkvalitnit péči o Vašeho koně

Kapky namíchané z konkrétních esencí pro daného jedince, pomáhají při bázlivosti, vyčerpanosti, při nejistotě, podrážděnosti, ale také jako podpora nedostatečného sebevědomí, které jsou ve zvířeti schované, jako odraz prostředí, ve kterém žije a čím je, nebo byl, v průběhu svého života ovlivňován. Esence pomáhají odstranit zablokovanou energii a tím se organismus dostane zpět do harmonického vyváženého stavu. Bachovy esence se používají jako doplňující léčba při propuknutí konkrétní nemoci, která se projevila již v tělesné kondici zvířete. Čím dál tím častěji se používají i preventivně, k čištění, podpoře a udržení zdraví.

Přesnost určení, příprava a užívání esencí

Lidem, kteří si to přejí, pomáhám vybrat vhodnou kombinaci esencí k užívání, neboť není vždy jednoduché zaujmout neutrální stanovisko, které je pro diagnostiku velmi důležité.  Při určení vhodných Bachových esencí využívám svých léčitelských a diagnostických schopností, a propojuji je se znalostmi, které jsem získala při práci s koňmi. Dalším vodítkem k určení esencí je popis zdravotních potíží nebo problémů, popis a spouštěcí mechanismus daného chování či nemoci, délka trvání, popř. popis jiných komplikací, které nastaly. Bachovy esence, ze kterých připravuji zvolenou kombinaci pro konkrétního jedince, jsou v originálních lahvičkách, které jsou vyráběné anglickou homeopatickou firmou Nelsons. Do užívací lahvičky se může dát až 6 esencí. Takto připravené kapky vydrží 2- 3 týdny. Pozitivní výsledek se dříve či později dostaví, záleží jen na tom, jaký typ problémů je řešen.  V případě okamžitých pocitů, jako je nechuť pracovat v pravidelných vyvážených trénincích, pocítíte změnu takřka okamžitě. Pokud jde o akutní problém, který se objevil z ničeho nic, se první pozitivní změny mohou projevit velmi rychle, během několika dní.  V případě zdravotních problémů dlouhodobějšího rázu (déle trvající špatné dýchání, stále se vracející koliky, problémy dermatologického rázu, problémy s končetinami, stavy po operacích, při rekonvalescenci aj.), je třeba užívání esencí aplikovat dlouhodoběji.

Bachovy esence se užívají do vymizení příznaků, či zklidnění koně. Mohou se také podávat koním např. před tréninkem, před závody, před výstavou, v období očekávané psychické nebo fyzické zátěže. Podrobný popis esencí najdete na http://www.jaknakone.cz/, v sekci Bachova terapie pro koně a jezdce.

S pozdravem a přáním „ať Vám koně jdou“

Radka Polcerová

 

Autor: Radka Polcerová

Akreditovaná cvičitelka jezdectví ČJF

Držitelka licence České jezdecké federace od roku 1997

Držitelka licence Western riding clubu ČR od roku 2007

Domovská stáj Abacor Svárov u Unhoště

http://www.jaknakone.cz/

Foto: Radka Polcerová