Bachovy esence – malý velký zázrak

Bachovy esence jsou extrakty z 38 nejedovatých, planě rostoucích rostlin, připravovaných za speciálních podmínek, bez doteku lidské ruky. Bachova terapie je velmi účinný systém léčení, který dodává harmonii lidské i zvířecí duši, a tím stabilizuje a léčí i tělo – za všemi nemocemi se skrývá strach, úzkost, neklid a nejistota, obavy, starosti.

Zvířata a koně obzvlášť reagují na Bachovy esence mnohem citlivěji než člověk. Kapky namíchané z konkrétních esencí pomáhají jedincům při různých obtížích. Uvedu zde alespoň některé z nich:

  • Esencemi lze dosáhnout zklidnění, důvěry, radosti ze života a celkového vyladění u koní, kteří byli týraní a stresovaní, žili ve strachu a v nevhodných podmínkách. Projevuje se u nich například úzkost, panický strach, pocení, dušnost, kožní problémy, strach spojený s agresivitou, nebo velký strach až děs, kůň může být ochromen strachem a celý se třese.
  • U plachých koní pomáhají při bázlivosti, nejistotě, podrážděnosti, sklonům k útěku a podporují nedostatečné sebevědomí zvířete.
  • Při vnějších poraněních a zánětech se vybranými esencemi potírá postižené místo.
  • Zklidňující prostředek pro koně před závody, před výstavou, při strachu z veterináře, před silvestrovskými petardami, nebo v dalších obdobích očekávané psychické nebo fyzické zátěže.
  • Podporují chuť k práci a do života.
  • Při léčbě alergií, ekzémů, letních vyrážek.
  • Esence se používají jako doplňující léčba při propuknutí konkrétní nemoci, která se projevila již v tělesné kondici zvířete.
  • Stále častěji se používají i preventivně – k detoxikaci, podpoře a udržení zdraví a jako podpůrná léčba po operacích, při rekonvalescenci.

Do jedné lahvičky se namíchá až sedm originálních Bachových esencí připravených v Bachově centru v Mount Vermontu.  Esence nemají žádné vedlejší účinky a kapky se užívají až do vymizení příznaků, či zklidnění koně. Podáváme 5x denně 5 kapek. Poskytněte čas na ozdravný proces, průměrná léčba zahrnuje 3 lahvičky esencí. V případě zdravotních problémů dlouhodobějšího rázu (dušnost, vracející se koliky, problémy psychického rázu – následek týrání, kožní problémy) musíme počítat s delší dobou léčby.DSC00876

Pro namíchání vhodných Bachových esencí je třeba správně popsat povahu a charakter jedince a jeho zdravotní obtíže, znát dobu trvání komplikací a snažit se určit spouštěcí mechanismus daného chování nebo nemoci.

 

 

Příklady esencí a jejich využití:

STAR OF BETHLEHEM – je hojně využívaná esence, používá se  při psychickém šoku, při fyzických úrazech, které doprovázel šok (zlomeniny atd..), po těžkém porodu, při extrémní zimě nebo horku..

MIMULUS – esence se používá při strachu – z lidí, z veterináře, z bouřky, z vody, z úrazu, z hrubého chování, ze silných zvuků…

LARCH – pro zvýšení sebedůvěry u bázlivých koní

IMPATIENS – u netrpělivých, vnitřně neklidných a hyperaktivních koní

WILD ROSE – u koní apatických, bez zájmu

HOLLY – výborná esence při psychických obtížích vedoucích k sebepoškozování koní, dále při kolikách, alergiích

CLEMATIS – podporuje pozornost koně a schopnost učit se

Výborná – již připravená esence z Bachova centra je RESCUE  REMEDY. Je to tak zvaná Krizová esence, nebo také „první pomoc“ a nese už v názvu svůj úkol a určení. Používá se v nouzi – v situaci, která vyžaduje okamžitý zásah a pozitivní stimulaci emocí.DSC00875 Jejím účelem je léčit pre a postemocionální stres. Je to kombinace esencí Star of Bethlehem, Rock Rose, Impatiens, Clematis a Chery Plum. Rescue Remedy má nezastupitelné místo v naší lékárničce. Existuje ve formě kapek, spreje i masti a používá se ve vypjatých situacích, kdy se kůň ocitne pod tlakem okolností. Může jít o nehody, úrazy, ztrátu vědomí, náhlou paniku či velký stres obecně. Koníkovi se podávají do tlamy 4 kapky nebo 2 stříknutí spreje po půl hodině, až do odeznění potíží.

Na závěr bych zmínila esence, které usnadní poslední chvíle života našeho koňského kamaráda…Ač se nám to možná nelíbí, smrt patří k životu a pokud je to v našich silách, můžeme koníkovi tento odchod ulehčit (kombinace WALNUT, MIMULUS, ASPEN, LARCH).

 

117(4)

 

 

Autor: Lenka Kavková

Foto: Lenka Kavková