Bezpečnost u koní a první pomoc při úraze

Pohyb kolem koní, jejich ošetřování i samotné ježdění s sebou přináší určitá rizika, proto je nutné dodržovat bezpečnostní pravidla.

Na zemi

 • Mezi stádo nikdy nechodíme s pytlíkem pamlsků, mrkve apod. a koně nekrmíme
 • Potřebujeme-li ošetřit určitého koně, vyvedeme ho ven z ohrady a uděláme tak v prostoru úvaziště.
 • Ve výběhu se chováme klidně, ať už tam pracujeme nebo jdeme k určitému koni.
 • Jsme obeznámeni se složením stáda, známe postavení jednotlivců v hiearchii.
 • Ke koni, kterého chceme vyvést z ohrady, přistupujeme ze strany, náš postoj je pasivní. Koníka oslovíme. Vhodné je nosit s sebou vodítko navíc, kterým případně vyřešíme stádové potyčky.
 • Při vedení koně si nikdy vodítko neomotáváme kolem ruky nebo jiné části těla, dodržujeme osobní prostor.
 • Při uvazování používáme bezpečností uzel.


Samozřejmě, i když dodržujeme bezpečnostní pravidla, může dojít ke zranění, nejpravděpodobněji ke kopnutí. Jakou mohu jako laik poskytnout první pomoc člověku, kterého kopne kůň?

V případě méně závažného zranění (zlomenina, pohmoždění měkkých tkání) zraněného posadíme do pohodlné polohy a postiženou část těla zafixujeme, aby s ní co nejméně hýbal, případně ještě přiložíme sáček s ledem na zmírnění otoku. V případě potřeby předáme raněného do lékařské péče.155

Mezi závažné případy řadíme kopnutí do hrudníku a do hlavy. V těchto situacích je potřeba volat sanitku okamžitě. Při poranění hrudníku postiženého posadíme tak, aby měl pokrčené nohy a pažemi si v lehkém předklonu objímal kolena (ortopnoická poloha) a vyčkáme příjezd ZZS. page_14V případě kopnutí do hlavy často hrozí upadnutí do bezvědomí. Pokud se tak stane, položíme postiženého na záda a zakloněním hlavy mu uvolníme dýchací cesty. Následně zkontrolujeme dýchání (tep hledat nemusíme, protože není-li dech, není ani krevní oběh). V případě, že člověk nedýchá, okamžitě zahájíme neodkladnou resuscitaci a setrváme až do příjezdu ZZS. Pokud dýchá, uložíme postiženého do zotavovací (neboli stabilizované) polohy a vyčkáme příjezdu ZZS.

KPR: Stlačujeme hrudní kost v místě přesně mezi prsními bradavkami, cca 100 stlačení za minutu (v rytmu písně „rolničky“). Dýchání z úst do úst není nutné, ale můžeme jej provádět ve frekvenci 30 stlačení ku 2 vdechům.

do článku 2

 

Na hřbetě

 • Chceme-li jít s koněm jezdit, nejprve vždy zkontrolujeme a posoudíme jeho zdravotní stav.
 • Při sedlání zkontrolujeme výstroj, můžeme tak zjistit závady na sedle nebo uzdečce.
 • Používáme ochranné pomůcky – přilbu, bezpečností třmeny, popřípadě vestu a reflexní prvky. Důležité je i oblečení – vhodná obuv, neklouzavé kalhoty, dlouhý rukáv.
 • Na koni nikdy nejezdíme se žvýkačkou, pod vlivem alkoholu, sedativ nebo drog, nekouříme ani netelefonujeme.
 • Jezdci dodržují s koňmi rozestupy – minimálně jednu koňskou délku.
 • Nepřeceňujeme své schopnosti, ani schopnosti koně. Nerespektování této zásady je přímou cestou k tragédii. Sesednout z koně při namáhavých stoupáních či klesáních není projevem slabosti, ale důkazem Vaší etické zralosti a jezdecké vyspělosti.
 • Při práci na jízdárně dodržujeme pravidla základního směru jízdy (na levou ruku ) a nejrychlejšího chodu ( vnější obvod jízdárny).
 • V terénu zbytečně neriskujeme a snažíme se předvídat. Neustále pamatujeme na etologické danosti svého koně, nejvíce na plachost a stádový pud.
 • To, že jsme ve střehu nesmí však být příčinou vnitřního napětí, které kůň vycítí.
 • Nepřecházíme mosty s nejistou nosností a obcházíme sloupy vysokého napětí.

bezpečnost foto

 

Jakou mohu poskytnout první pomoc člověku, který spadne z koně?

proti_sokova_poloha_2

Protišoková poloha

Jako první zkontrolujeme stav vědomí, tedy ke zraněnému přistoupíme a oslovíme ho, případně vyzkoušíme reakci na bolestivý podnět (štípnutí do tváře). Jako první věc v každém případě zastavujeme krvácení improvizovaným tlakovým obvazem a dále postupujeme podle charakteru zranění a stavu vědomí (viz kopnutí koněm). Pokud hrozí vypuknutí šokového stavu, uložíme zraněného do polohy na zádech se zvednutýma nohama (protišoková poloha – podporuje přívod okysličené krve do mozku).

 

 

 

 

Závěr: spousta lidí stále zbytečně experimentuje a stávají se nehody zapříčeněné neznalostí. Proto je neustále nutné vzdělávat se. Využívejme literaturu, internet, kurzy, rozšiřujme si svůj obzor a znalosti. Jedině tak dosáhneme toho, že ježdění i práce s koněm na zemi bude pro nás i pro koně příjemným zážitkem.

 

 

 

 

 

Autor: Lenka Kavková, Monika Urbanová

Foto: Aneta Novotná, Zdravie.sk., Doc.Player