Chytrá houba

Hniloba kopyt a Chytrá houba

foto 1 - Typická ježatá oospora mikroorganismu Pythium oligandrum

Typická ježatá ospora mikroorganismu Pythium oligandrum

Hniloba kopyt je onemocnění postihující především střelku kopyta a okolní tkáně.  Po mnoho let se věřilo, že hnilobu kopyt způsobují houby.  Výzkumy z posledních let naznačují jiného původce a to anaerobní (žijící za nepřístupu vzduchu) bakteriální infekci.  Ačkoliv na místě postiženém hnilobou nalézáme velký počet druhů bakterií i hub, nejčastěji bývá za původce onemocnění označována bakterie Fusobacterium necrophorum, která je běžným zástupcem střevní mikroflóry lidí i zvířat. Tím, že je přítomna ve fekáliích a potažmo v půdě umožňuje infekci kopyta.

Po dlouhou dobu byly za příčinu onemocnění považovány špatné hygienické podmínky ustájení a zanedbané čištění kopyt, případně vlhké, blátivé počasí. Vzhledem k tomu, že někteří koně trpí na hnilobu kopyt i přes špičkovou péči a jiní mohou být celoročně šlapat v mokrém prostředí a hniloba se neprojeví, je nasnadě domyslet si, že hniloba střelu bude spíše komplexní problém, který není jen o špinavých kopytech, ale roli při rozvoji onemocnění budou hrát i další faktory. Běžme tedy proto na začátek a představme si způsob života volně žijících koní. Ti jsou v neustálém pohybu v přírodě, při kterém dochází k rovnoměrnému zatěžování a přirozenému tvarování kopyta. Zároveň nedochází k hromadění materiálu v okolí střelky, jako se to často stává u koní celodenně ustájených v boxech. Tito jedinci jsou často na hlubší podestýlce v močí prosáklém stelivu. Amoniak z moči má schopnost rozrušovat kopytní tkáň a vytvářet tím ideální prostředí pro propuknutí bakteriální infekce. Další proměnnou hrající roli v predispozici k onemocnění je samotný tvar kopyta. Jelikož bakterie způsobující onemocnění kopyta žijí v prostředí bez přístupu vzduchu, daří se jim v hlubokých a teplých prohlubních kopyta. Koně s hlubokými střelovými rýhami a těsnými patkami, ať už přirozeně či způsobené nesprávnou či nedostatečnou péčí o kopyta jsou mnohem náchylnější k tomuto onemocnění.

Jak tedy poznáte, že právě Váš kůň trpí hnilobou kopyt?

Bakterie způsobující infekci vytváří na místě napadení hmotu černé barvy a olejovité konzistence, kterou můžeme identifikovat podle nepříjemného zápachu, kterého zajisté povšimneme při manipulaci s kopytem. Kopyto infikované hnilobou se taktéž projevuje podle na pohmat měkké tkáně, můžeme pozorovat až rozpad tkáně rohovinového střelu. Není-li hniloba léčena, může infekce prostoupit do hlubších tkání střelu, manipulace a čištění pak může být koni bolestivé. Takto hluboká infekce může způsobit kulhání koně.

Co tedy dělat, pokud má můj kůň hnilobu kopyt? Nejlepší je začít odstraněním poškozené rohoviny a důkladným vyčištěním kopyta. Běžnou praxí je poté na střel nanášet přípravky na bázi formaldehydu, modré skalice, dehtu, jódu či peroxidu.  Ale jelikož kopyto je považováno za živý orgán schopný vlastního metabolismu, je vhodné ho přehnaně nezatěžovat chemickými prostředky, které narušují jeho strukturu. Při jejich aplikaci bychom měli postupovat opatrně, mohou totiž způsobit podráždění okolní tkáně či kůže, ztvrdnutí a popraskání rohoviny, což paradoxně otevírá bránu pro vstup anaerobních bakterií a napomáhá rozvoji nové infekce. Přípravky na této bázi je tedy nutné používat jen na dobu nezbytně nutnou a v žádném případě neaplikovat preventivně, jelikož takové používání by mohlo průběh následující infekce ještě zhoršit.  Nadměrné užívání takovýchto přípravků může rovněž zapříčinit vznik rezistence patogenů. Ošetřeného koně je dále dobré držet v suchu a čistotě a kopyta pravidelně čistit. Prospívá rovněž pravidelný pohyb na pevném a suchém podkladě. Je důležité si uvědomit, že je pokud nezměníme příčiny, které vedly k propuknutí hniloby kopyt, je možné, že se bude onemocnění opakovaně vracet.

Chytrá houba Ecosin

V současnosti je možnost zvolit si šetrnější, biologickou cestu v boji s hnilobou kopyt. Tím je biologický přípravek Ecosin obsahující Pythium oligandrum neboli také Chytrou houbu, vyvinutý a otestovaný českými vědci.

foto 2 - Před aplikací přípravku je třeba kopyto vyčistit

Před aplikací přípravku je třeba kopyto řádně vyčistit

P. oligandrum je půdní mikroorganismus systematicky tvořící předěl mezi mikroskopickými houbami a řasami. Poprvé byl popsán na začátku minulého století americkým vědcem Charlesem Drechslerem. V šedesátých letech byl izolován z půdy českým odborníkem na ochranu rostlin Dášou Veselým. V devadesátých letech započal výzkum pro lidské a posléze veterinární využití. A proč ho vědci chtěli využívat? Pro jeho unikátní vlastnosti, mezi něž patří typický striktní predační mykoparazitismus, tedy schopnost napadat a využívat živiny z jiných v okolním prostředí se nacházejících hub a plísní pro svůj vlastní metabolismus. P. oligandrum zároveň dokáže produkovat pohyblivé zoospory, které si samy aktivně vyhledávají svou kořist. V průběhu svého životního cyklu rovněž produkuje vysoký počet enzymů, které mají za úkol usnadnit napadení a proniknutí mikroskopickými hyfami do kořisti. Zároveň tím však vytváří prostředí nevhodné pro růst bakterií.foto 3

Chytrá houba je tak díky výše popsanému mechanismu velmi šetrným a účinným přípravkem rozšiřující portfolio na trhu běžně dostupných přípravků určeným pro boj s hnilobou kopyt. Díky jedinečnému složení však nenarušuje strukturu kopytní tkáně i při opakovaném používaní nedochází k nadměrnému vysušování.  Už po první aplikaci můžeme pozorovat jemné vysušení a zatažení kopytní tkáně, postižené místo přestává být přecitlivělé. Dochází k dorůstání nové, zdravé rohoviny a obnovení přirozené mikroflóry kopyta. Stejně jako u většiny biologických přípravků je používání Chytré houby bez vedlejších účinků a nevede ke vzniku rezistence patogenů.  Vzhledem k mechanismu působení nezatěžuje organismus zvířete, nemusíme se tedy jeho používání obávat ani u citlivých jedinců.

Jak tedy Chytrou houbu aplikovat? Je to jednoduché – přípravek je ve formě šumivých tablet, které obsahují oospory P. oligandrum. Tabletu rozpustíte ve vlažné vodě (cca 34 °C) a necháte tzv. aktivovat po dobu 20-30 minut. Takto připravený roztok aplikujete pomocí zábalu na postiženou tkáň kopyta třikrát do týdne.  Takto provedené aplikace si poradí s počínající hnilobou. Pokud však kůň trpí chronickým problémem, či hniloba pronikla hlouběji do kopytní tkáně, bude potřeba dobu aplikací prodloužit, dokud nezačnete pozorovat změny. Více o aplikaci přípravku a o přípravku samotném najdete na adrese http://www.vet-pythium.eu/cs/hniloba-kopyt/.

 

Autor: Lucie Maštalková, Director Veterinary Care

Foto: Lucie Maštalková