Dětský kroužek horsemanshipu

S Věrou Dolejšovou se známe několik let, před časem jsme měly své koníky ustájené na stejném místě. Věrku koně provázejí životem více než patnáct let a právě skrze ně se vydala na nekončící cestu sebepoznání. Průběžně získává teoretické zkušenosti i praxi – Horsemanship Clinic CZQHA, studium teorie, vlastní zkoumání a objevování a dávání do souvislostí, jak koně působí na člověka. V roce 2011 absolvovala pobyt v Texasu u jednoho z největších horsemanů současnosti – Joa Woltera. Vede kurzy „V prostoru s koněm a jeho energií“, s použitím metod regresní terapie, pracuje s Bachovou květovou terapií. Několik posledních let vede ve škole Da Vinci kroužek horsemanship pro děti i dospělé.DSC06774

Věra byla tak hodná a provedla mě školou, ukázala mi, jak probíhá DSC06780dětský kroužek. Musím přiznat, že škola na mě velmi hluboce zapůsobila. Přátelská atmosféra a pohoda byla cítit, už když jsme do školy vstoupily. Děti si hrály ve velké družině, Věrku přivítaly nadšeně a šly se připravit naDSC06792 cestu ke koním. Mezitím jsem nakoukla do tříd, které zdaleka nepřipomínají třídy na klasických státních školách. Jsou barevné, veselé, s místy k odpočinku a se spoustou zajímavých pomůcek. Děti jsou vedeny k samostatnosti, zodpovědnosti, svobodě vyjadřování, uvědomění si sama sebe. Každý žák tvoří školu a ovlivňuje její chod. Děti se svých učitelů s chutí ptají, bádají, hledají a nacházejí souvislosti.

Kroužek horsemanshipu navštěvují děti různých věkových kategorií, ten den ho měly malé děti – prvňáčci. Koníci mají pastvinu nedaleko školy, děti se s nimi přivítaly a společně s Věrkou vypucovaly kobDSC06794ylku Papriku a připravily si ji k jízdě. Děti jezdí bez sedla, koník má jen dečku. Mohou tak více vnímat koňský pohyb a energii. Samy si na kobylku vylezly a pobídly ji do kroku, snažily se určovat směr jízdy. NechybDSC06790ěly ani různé cviky na rovnováhu a také uvolnění a položení se na kobylku. Bylo zajímavé sledovat, jak koník působí na dítě, jak rozptýlené dítě dokáže zklidnit a soustředit, nebo naopak nesmělé dítě dokáže posunout k tomu, aby samo udělalo rozhodnutí. Na kroužku se ale jen nejezdí, děti se také učí pracovat s koněm ze země, vnímají, jak koně reagují na řeč jejich těla. Věrka jim také vysvětluje, jak se mezi koňmi mají chovat, jak se o ně starat, čím se koně živí, jak se mezi sebou chovají ve stádě a další věci.

 

Odcházeli jsme všichni s moc dobrým pocitem, červenými tvářemi od čerstvého vzduchu a příjemně unaveni. DSC06785

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Věra Dolejšová, Lenka Kavková

Foto: Lenka Kavková

Věra Dolejšová: tel. 605287187, mail: dolejsova.vera@seznam.cz

http://www.zsdavinci.cz/