Dornova metoda pro koně

Dornova metoda je celostní terapie pracující s celým opěrným aparátem – kostrou koně tak, že uvádí všechny kosti a klouby do fyziologické, tedy správné polohy a přispívá k harmonizaci těla a psychiky koně.katka

Je to jemná manuální terapie prováděná v dynamice svalového aparátu. Toto se děje volným a přirozeným pohybem za aktivní účastí pacienta. Tímto pohybem se obchází svalová ochrana, zaměstnané svaly umožní terapeutovi volnou manipulaci  s klouby i obratli. Zároveň dochází i k uvolnění blokád ve tkáních a  v energetických drahách.  K této terapii používá terapeut hmatovou techniku, pracuje pouze dotykem rukou. Palcem, pěstí či dlaní vyvíjí tlak na napravovanou kost či kloub.

Každá odchylka v poloze kostí způsobuje svalovou disbalanci a obrovské napětí a zatížení šlach i vazů. Z tohoto důvodu se doporučují pravidelná ošetření koní Dornovou metodou. Včasnou pomocí se mohou odstranit nejen fyzické potíže, ale i mentální bloky, které si koník může vytvořit.

Co způsobuje, že se kosti koně dostanou do polohy nefyziologické?

Na pohybový aparát postupně působí několik faktorů. Věk zvířete, během kterého se pohybový aparát vyvíjí, dědičnost, běžný každodenní život, kdy dochází k působení faktorů zvenčí. Hlavním činitelem posunů kostí koně jsou různé sporty, ale samozřejmě také rekreační nebo rehabilitační využití koně. Stačí pád na překážce, uklouznutí na kluzkém povrchu, jednostranné přetěžování, nerovnoměrně sedící jezdec nebo nepasující sedlo.dotkni Problém může nastat i při nešetrné manipulaci ze strany majitele nebo kováře, či brzké obsedání koně s ještě nedovyvinutou kostrou. Nakonec je třeba zmínit pokládání koně do operační polohy, které se děje v sedaci. V tu chvíli jsou vyblokovány svalově ochranné mechanismy kontrolující uložení kostí. Dále se můžou kosti v těle koně sekundárně posouvat následkem stahování fascií po operacích i po velkých ranách v měkkých tkáních.

katka 2

Terapeuté se v terénu nejčastěji setkávají s posuny v pánvi, křížové kosti, posuny obratlů v bederní páteři, posuny ocasních i krčních obratlů, se ztuhlostí v oblasti lopatek, bolestivostí kyčelních kloubů nebo s předsunutím jednoho ramene v rámci kompenzace nerovnosti od zádě. V důsledku těchto posunů může koník kulhat, trpět bolestí na hřbetě, neochotně spolupracuje a může se zhoršit jeho psychický stav.

Pro ošetření Vašeho koně zvolte zkušeného Doporučeného terapeuta (DoTh). foto Lucka PetříkováTerapeut má povinnost aktivně spolupracovat s veterinárním lékařem, vede si záznamy o identifikaci zvířete a průběhu ošetření v kartě pacienta a majitele poučí, jak pečovat o zvíře po terapii Dornovou metodou. Úspěšný terapeut nevynechá jediné místo na těle koně a pečlivě ošetří všechny klouby, obratle a kosti.

Dornova metoda je primárně určena jako preventivní péče o opěrný aparát zdravých zvířat. Mnoho majitelů žádá ošetření koníka, který nejeví žádný problém. Pohybuje se bez obtíží v běžném životě i při sportu. Má to tedy smysl? Ano a velký. Ve většině případů se totiž nějaký problém, ať už drobný, najde. Terapeut může odhalit a hlavně napravit již vzniklé posuny v kloubech či obratlích, které by mohly mít do budoucna nemalé následky v podobě různých degenerativních onemocnění.

Součástí terapie je i baňkování. baňkováníBaňkování je přikládání baněk, v nichž se vytvoří podtlak a tímto se přisají na pokožku. Principem tohoto působení je reflexní dráždění, které způsobuje prokrvení a dráždění kožních receptorů vakuem, které se vytvoří v baňce. Používá se v případech, kdy jsou obratle posunuty do těla, nebo při svalovém spasmu, který vzniká v okolí chybného postavení kosti či kloubu.

 

Pokud byste rádi nahlédli do světa kloubů a chtěli se vzdělávat v tomto směru, a tím pomáhat a zase o trochu víc porozumět svým koním, zúčastněte se kurzů, které vede paní Andrea Dunová – Dornova metoda – zvířata http://dornovametoda-zvirata.cz/.

 

 

Zdroj: http://dornovametoda-zvirata.cz/

Ing. Kateřina Kumble, DoTh. http://www.dotknisekone.cz/

Foto: Kateřina Kumble, Lucie Petříková