Doteky TTouch

Nedávno jsem se zúčastnila semináře TTouch, který vyučuje paní Renata Malá. Z této metody jsem nadšená, zvláště po tom, co jsem se mohla sama přesvědčit, jak skvěle na koně působí. Pokusím se Vám stručně popsat, co to vlastně doteky TTouch – a nejen ony – jsou. Čerpám ze skript a materiálů paní Renaty Malé a z  vlastní zkušenosti.

TTEAM je zkratka pro Tellington Touch Equine Awareness Method. Jejím cílem je zlepšení celkového tělesného i duševního cítění koně. Metoda Lindy Tellington-Jones se vyvíjela desetiletí, jejím základem je ale klasický výcvik koní pro všechna sportovní využití. V šedesátých a sedmdesátých letech začala Linda experimentovat s masážemi a fyzioterapií. Zjistila, že se koně po těchto procedurách lépe a rychleji zotavují. Po dalším studiu práce s tělem podle Moshe Feldenkraise si začala mimo jiné uvědomovat, že za spoustou „neposlušností“ a odporu koně mohou vězet ztuhlosti, záněty, strach a bolesti. Nakonec vznikla tedy metoda TTEAM, která umožňuje změnu chování koně a jeho ovlivňování bez násilí, na základě jednoduchých, ale neobvyklých pohybů těla a zvláštních cviků ze země.

Doteky TTouch aktivují nervová spojení a tím ovlivňují schopnost učení. Nejsou pouze pro koně s tělesnými problémy nebo problémy s chováním, ale humánně, logicky a působivě doplňují většinu tréninkových metod. Pomocí těchto doteků se koně lépe a rychleji uvolní, získají větší vědomí o svém těle a všeobecně obrátí svoji pozornost a důvěru vůči člověku. U sportovních koní pomáhají snížit stres a zvýšit výkonnost. Slouží i při zotavení po nemoci, při léčení zranění, pomáhají přetíženým koním, při kolice nebo šoku.

Základem TTouch doteků je krouživý pohyb jeden a čtvrt kroužku, o průměru 2-4 cm, podle volnosti a pohyblivosti kůže koně. Kroužek se vede většinou ve směru hodinových ručiček. Každý dotek je samostatný pohyb a nehraje roli, na které části těla začínáme. Začínáme ale obvykle tam, kde to koník nejlépe snese a pak se propracováváme k ostatním bolestivým nebo ztuhlým místům.masáž

Pro provedení krouživých pohybů jsou důležité: pravidelnost a plynulost pohybu, uvolněné zápěstí a rovnoměrné rozložení tlaku na všechny prsty. Dále naše uvolněné dýchání a pružný postoj. Pro doteky používáme různé síly tlaku. Základní doteky TTouch jsou různé, od nejjemnější síly tlaku a práci s větší plochou prstů a dlaně, až po větší sílu tlaku a práci polštářků prstů. Jiným způsobem se pracuje na hlavě koníka a jinak na hřbetě.

Zajímavé jsou i tak zvané dlouhé doteky, ty se používají například na nohách – zlepšují krevní oběh, rovnováhu..

Práce na uších mimo jiné pomáhá koníka uklidnit, zbavit stresu a prohloubit jeho dech. Pomáhá také při kolice, než přijede zvěrolékař. Ve špičce boltce je šokový bod, který může zabránit stavu šoku.

Práce s hubou se často používá proti nervozitě a zlozvykům – jako je chňapání, skřípání zuby atp. Také je skvělá při prvním nasazování udidla.huba

Zdvihání břicha – tímto pohybem krátkodobě zmírníme působení váhy těla a uvolníme hřbetní i břišní svaly. Při kolice to může uvolnit křeče a aktivovat peristaltiku střev.

Zdvihání hřbetu – aktivujeme břišní svaly. Je to dobrý cvik pro koně, kteří mají propadlý hřbet nebo jelení krk. Jsme čelem ke hřbetu koníka a položíme obě ruce s ohnutými prsty na prostředek spodní strany břicha a zatlačíme směrem nahoru.

 

Velmi zajímavá je i práce s nohama. Práce s předníma nohama uvolňuje plece, krk a hřbet. Se zadníma nohama rozšiřuje chody. Stojíme rozkročmo a pevně, kopyto držíme špičkou dolů. Nohou koně kroužíme od shora dolů, vedle stojící nohy (svislá osa je centrum kruhu). Celkově koník získá lepší akci nohou a rovnováhu, přestane klopýtat a bude klidněji stát při úpravě kopyt.nohy

Jako poslední bych ráda zmínila body wrap – bandáž kolem těla. Zjednodušeně řečeno se bandáže na koních využívají pro:

  • spojení předku a zádi
  • zlepšení nasazení
  • zklidnění
  • vyvážení těla pro kopytní úpravu nebo přepravu
  • strach z věcí zezadu, chůze do úzkého prostoru
  • navrácení koní s neurologickou dysfunkcí k fungováníDSC00617

 

Seminář, kterého jsem se zúčastnila byl velmi zajimavý. Nejprve jsme vstřebávali teorii a zkoušeli si sami vzájemně na sobě doteky TTouch. Důležitá byla zpětná vazba od toho, komu jsme doteky prováděli, abychom si uvědomili naše chyby. Teprve potom jsme směli pracovat na koních. Celkově bylo vidět, že koním jsou doteky a kroužky příjemné, že je to uvolňuje. Někteří koníci u toho i usínali. U práce s ušima a  hubou bylo možné pozorovat okamžité zklidnění, uvonění krku. Člověk samozřejmě musí pracovat také na sobě, neboť kůň z nás nervozitu nebo nejistotu rychle vycítí. Učíme se vnímat svou intuici, která nám dovolí prozkoumat tělo koně a najít citlivá, ztuhlá či oteklá místa. Práce s nohama koní byla dle mého názoru trochu těžší, protože čím více se dostáváme s nohou dolů, tím obtížněji koník udržuje rovnováhu a více se musí povolit v pleci.

Při ukázce bandážování byla u koníka krásně znatelná změna chodu a uvědomění si vlastního těla.

Doteky TTouch používám pravidelně na svých koních a dostavují se výborné výsledky. Dobrý pocit z víkendového semináře umocnila skvělá parta lidí a přátelské prostředí. Máte-li chuť vzdělat se v tomto směru, obraťte se na Farmu Mefisto, která semináře ve spolupráci s paní Malou pořádá. Stojí to za to!

 

Napsala: Lenka Kavková, zdroj: skripta pí. Renaty Malé – email: tteam.mala@tiscali.cz

http://www.farmamefisto.cz/, http://www.dotknisekone.cz/

foto: Lenka Kavková