Jak a z čeho vybudovat Paddock Paradise a jak motivovat koně k pohybu

Nedávno jsem využila možnosti odborné konzultace a zúčastnila se semináře o tom, z čeho a jak nejlépe vytvořit pro koně ustájení typu Paddock Paradise (PP) a jak docílit co největšího pohybu a koně udržet zdravé a v kondici.PP 5

PP koni nabízí jeho biologické potřeby. Díky fyzické aktitivě se jim přeměňuje tuková tkáň na svalovou hmotu, lepší se fyzická a psychická kondice. Přesto, že se  s koňmi denně nepracuje nebo nechodí na vyjížďky, koně se nenudí a mají dostatek pohybu. Život na treku připraví koně jako zahřátí  pro práci s námi.

Při budování PP je dobré učit se od našich koní, lidé a koně totiž vyhodnocují věci odlišně. Chceme prostředí co nejvíce prospěšné pro spokojené koně.

Pracujeme s prostorem, který máme k dispozici, využijeme naší představivosti.  Základ tvoří hlavní cesta – ve které motivujeme koně pohybem vpřed, ta by měla být široká max. 4 -5 metrů. Při budování dalších treků – okruhů využijeme co nejvíc rozmanitosti krajiny . Šířka ostatních treků bývá zhruba 3-4 metry, tyto vedou k místům různých aktivit – například k místu na odpočinek, spaní a opečovávání se navzájem – široký plácek, dále k přírodnímu vodnímu zdroji, písku na vyválení, na vyvýšené místo. Nevytváříme slepý trek a při budování okruhů zakulacujeme rohy (tedy ne do pravého úhlu).

Ideální je samozřejmě mít k dispozici členitý prostor s částí lesa a přírodním napajedlem. Spousta věcí se dá vytvořit uměle, pokud nemáme například vyvýšené místo, lze ho vytvořit navezením půdy. Vyvýšené místo slouží na to, aby měli koně situaci pod kontrolou (slyší-li neznámé zvuky, zjišťují, zda je něco neohrožuje), zkrátka uspokojí tak své psychické potřeby a  posílí tělo. Vedle napajedla je dobré mít písek na válení. Koně rádi pijí vodu z jezírka, půdní živiny včetně bakterií přírodního prostředí vytvoří minerální směs, která sedí koňskému zažívacímu systému. Koně se napijí , vykoupou a můžou do vody i kálet a močit, to je v pořádku. Napajedlo se nemusí hned desinfikovat. To, že koně musí pít křišťálově čistou vodu, aby byli zdraví, je jen mýtus.PP 6

Na některém treku použijeme různé překážky, kmeny, aby je koně překračovali, trénují tak lepší soustředěnost v terénu. Někde můžeme schovat části minerálních lizů, aby si je koně hledali, vyhrabali, dále bylinky, větvičky na okusování, kůru. Koně jsou zvídaví, rádi hledají, zkoumají svojí domovinu, podporujeme tak jejich aktivitu a oni se nenudí.

Výběhy mezi treky se využívají pro seno, nebo několikrát denně pro koňské hry a vyběhání. Žádnou vyjímkou v PP nejsou ani doplňkoví spásači – ovce, kozy.

PP je odpovědí na mnoho problémů, kopyta koní se udržují díky přirozenému pohybu a opotřebení. Bosá kopyta nám hodně prozradí. Pohyb je klíčem ke koňskému zdraví. Koně většinu času stráví ne odpočinkem, ale pomalým příjmem potravy za neustálého pohybu, tak, jak je pro to uzpůsoben jejich zažívací systém. Krmíme smíšeným senem z různých travin – přednostně obsahující bojínek a srhu, několikrát denně, formou malých kupiček roznesených a poschovávaných po trecích.

Ke zpevnění treků se používá štěrk – dospod větší, na povrch drcený. Většinu cest můžeme vysypat jemným štěrkem, kamenným prachem – krásně obrousí kopyta koní. Písek kopyta ohlazuje, kačírek masíruje a zpevňuje chodidla. Větší štěrk je vhodný pouze na krátké úseky. Pozor!- vždy je potřeba řídit se nejslabším jedincem ve stádě. Pokud máme koníka v rehabilitaci, špatně chodícího, tyto treky zavřeme, koník musí mít čas se adaptovat, zvyknout si na povrch.PP 7

Kůň trpící nadváhou, nebo kůň, který onemocněl laminitidou se těžko vyléčí v podmínkách jiného ustájení. Malý výběh bez trávy je sice dočasné řešení, ale tento nestimuluje dostatek pohybu, koně u sena postávají a mají slabá kopyta.

Jako příklad uvádíme postřehy a zkušenosti od jednoho z nejlépe fungujících PP u nás – Vraního vrchu:

Za tu dobu, co PP máme  jsme nepatrně měnili a vyvíjeli způsob krmení a roznášky sena. Máme dva lesíky, středem vede dlouhá zpevněná cesta, na kterou se napojují tři okruhy. Trasy jsou v některých místech různě rozšířené, terén je nepravidelný, různorodý. Jeden okruh vede kolem stometrového obdélníkového rybníka. Celý areál byl dlouho neudržovaný, takže je hodně zajímavý. Jsou zde i místa vyvýšená, kde je možnost se dívat do dáli. Vyrostlo zde nadivoko spousty bříz a vrb.

PP 4

Když je příznivé počasí rozhazuji seno po hrstích. Buď z vaku nebo velkého kolečka. Seno i různě pohazuji na větve, mezi kmeny ..na prudké kopce, i na místa, kam musí jen s hlavou dole – z prudkého srázu. Pokud je deštivo, nedělám hromádky, ale větší hromady pod střechy a do sítí. Mimoto si koníci hrabou ze země kořínky apod. Pokosím též kopřivy. Koně ukusují kůru, jehličí, listí a klacky. Viděl a slyšel jsem je i hlodat do kamene. Koně s oblibou nechávají větší kupky sena a odchází „paběrkovat“ povalující se stébla. Okusují také kůry, bodláky, kopřivy spíš jen když k nim mají pohodlnější přístup. To pohodlí platí i o klasické trávě. Hrabou se v zemi po kořínkách. Činnost je evidentně baví, předními pysky berou všechno, v tlamě to přeberou a jednou stranou vyplivují ven. Krmíme s pravidelnou nepravidelností. Tím se jim snažíme víc přiblížit život ve volné přírodě.

Tento život je baví. Když trochu něco musí. Když se musí starat jakoby sami o sebe. Když mají ten důvod k pohybu. Přestože se pohybují stále po stejném, mají každý den změnu. Věci pro nás nezajímavé, pro ně zajímavé jsou. Znají každý kámen, kořen nebo louži. A to se mění. S každým deštěm a větrem se objeví další změny, další „novinky na trhu“. Proto se po tracku pohybují, protože jsou vnímaví a zvědaví. Ne proto, že jsou vyhladovělí. Odpočívají často. Pohyb a odpočinek střídají přibližně po 1-2 hodinách. A to i přes noc. Když byla vedra odpočívali o mnoho déle a  pohyb doháněli v noci. Paddock Paradise je alespoň malý kousek vrácené svobody, po těch tisíciletích, kdy koně poznali lidi.

 

 

Zdroj: Seminář o PP – Zdislavice

kniha Paddock Paradise – průvodce přirozeného ustájení pro koně

postřehy z PP Vraní vrch

 

Foto: Lucie Laskovičová