Jak pomáhá koním a jezdcům Monika Plachá

Monika Plachá vystudovala humánní rehabilitaci a jako první zástupce z Čech absolvovala kurz ve Velké Británii zaměřený na rehabilitační masáže koní a dále na využití kinesiotapingu u koní. Nyní úspěšně provozuje chiropraxi, osteopatii, fyzioterapii a rehabilitaci  koní, jezdců a malých zvířat.

Moniko, co Vás přivedlo k práci se zvířaty, konkrétně s koňmi?

K práci s koňmi mě přivedla láska k nim od útlého dětství a samozřejmě  pořízení vlastního koně před téměř deseti lety a aktivní ježdění, byť  stále na rekreační úrovni. Naše milovaná kobylka Larissa, byla spouštěcí impuls k tomu, abych se  začala pídit na internetu, co je možné v zahraničí v tomto oboru studovat.

moni a lari

Monika s Larissou

Co vlastně zahrnuje fyzioterapie a chiropraxe koní?

Jedná se vlastně o komplexní péči o pohybový aparát koně, která se  zabývá nejhlouběji uloženou kosterní soustavou a dále pak péči o svalové vrstvy a fascii.
 V zahraničí se fyzioterapeuté ještě zabývají technikami, které přispívají k léčbě zranění šlach a dále dalšími terapiemi, jako je například hydroterapie apod.
 Já osobně za základ své praxe považuji chiropraxi. Bez ní by výsledky ošetření jednoznačně nebyly tak úspěšné. Okolo chiropraxe panují často zbytečné obavy, které se týkají agresivity této metody. Zkušený chiropraktik je rychlý, přesný a jemný. Koně spolupracují velmi ochotně a majitelé jsou jejich přístupem pak velmi mile překvapeni. Zatím jsem v praxi neměla pacienta, který by na základě přechozí negativní zkušenosti se opakovaně mnou nenechal vyšetřit.

 

 

Máte jistě pravidelné klienty z řad sportovních koní, jezdíte ale také ke koním rekreačně využívaným. Jaké jsou nejčastější „problémy“ těchto koníků a co je způsobuje?
Odpověď na tuto otázku je poměrně jednoduchá. Je to jednoznačně chybný výběr sedla, případně nesprávný styl sedlání. Klienti se velmi často spoléhají na rady přátel ze stáje, trenérů, místo toho, aby pozvali zkušeného sedláře a napasovali společně sedlo, které bude vyhovovat jak koni, tak i majiteli.

 

KOREKC~1

korekce krční páteře

Za řadou problémů může stát špatně padnoucí sedlo nebo nevyvážený sed jezdce. Co radíte tedy majitelům koní?
Prvním a jednoznačně nejdůležitějším faktorem je dobře padnoucí sedlo.
 Upřímně, pokud přijedu k majiteli koně, kterému sedlo výrazně nesedí, výsledky mé práce na těle koně budou nulové v případě, že klient stav sedla a jeho výměnu nebude řešit. Vím, že je to finančně mnohdy velmi bolestný proces, který se ale na zdraví vaše koně a jeho kondici jednoznačně velmi rychle projeví. Sedlo je třeba pravidelně kontrolovat, a to zejména do sedmého roku věku u koní teplokrevného typu, protože v tomto věku končí růst kostry a pak následně jednou za rok, maximálně dva, protože přesně jak říkáte, i my jsme křiví a máme pohybové zlozvyky, které se na sedle, případně i na hřbetě koně bohužel projevují také. Není od věci se také jednou za čas nechat porovnat fyzioterapeutem. Za důležité považuji i dohled na ježděním od zkušeného trenéra, protože každý máme v sedle nějaké ty zlozvyky. Je třeba myslet na to, že kůň i jezdec jsou propojené nádoby. Já osobně jsem výrazně horší jezdec na levou ruku, mám horší koordinaci horní poloviny těla a slabší levou nohu a na mém koni se to bohužel projevuje, proto velmi ráda využívám spolupráce s trenéry, abych pracovala na odstraňování těchto zlozvyků.

konikk

kinesiotaping

 

Předpokládejme, že před prací koníka postupně zahřejeme a po práci zas zklidníme, dostatečně vykrokujeme. Měli bychom ale ještě k tomu koníka před a po práci nějakým způsobem „protáhnout“?
Na toto jsou mezi veterináři a fyzioterapeuty rozdílné názory a přístup. Osobně nejsem příznivcem protahování před ježděním, a to z toho důvodu, že svaly jsou studené, i když kůň je celý den ve výběhu. Nemyslím si, že pár protahovacích cviků před ježděním vám ulehčí práci pod sedlem, ale co dělám vždy, tak protahuji přední nohy za loktem, před dotahováním podbřišníku. Samotné protahovací cviky krční páteře dělám v průběhu hodiny a zbylé protahování – čili stretching, po práci.

 

korektura krku

korektura krku

Jak často doporučujete „preventivně prohlédnout a srovnat“ koníka?
Na toto nelze jednoznačně odpovědět, protože frekvence záleží na mnoha  faktorech, jako je věk koně, jeho využití, celkový zdravotní stav.  Nejčastěji ale jezdím za pacienty dvakrát ročně, a to před sportovní sezónou a po ní.

 

Může se také stát, že blokády páteře mohou být sekundárním projevem  jiného onemocnění. Doporučujete tedy ošetření koní spojit i s veterinární prohlídkou?
Samozřejmě. Blokády na páteři mohou být buď primární nebo sekundární. Pokud jsou primární příčinou a jsou způsobeny nějakým podklouznutím, pádem, úzavalením se v boxe apod. Takového pacienta srovnám a vidíme se zpravidla za delší dobu. V případě, že se jedná o sekundární problém, bývají za tím potíže se sedlem, špatný pohybová management koně, jiné zdravotní potíže, například ortopedické nálezy na končetinách apod. V těchto případech je třeba k čtyřnohým pacientům jezdit častěji, protože recidiva je bohužel vždy, jde jen o to, jak dlouho srovnaná páteř vydrží. Od toho se odvíjí i frekvence návštěv u těchto pacientů. Veterinární prohlídka je určitě na místě, abychom věděli, proč se tomu tak děje, jak koni můžeme pomoci, jak s ním pracovat, abychom problémy s páteří mohli co nejvíce eliminovat.

 

Jakou péči vyžaduje koník, u kterého je už prokázaná artróza?
Záleží vždy, v jakém stadiu artróza je, zda se jedná o mladého koně, případně koňského seniora. Dále které klouby artróza postihla a co s takovým pacientem majitel zamýšlí. Obecně platí, že je třeba upravit pohybový režim koně, pracovní nasazení, podávat nitrožilní či per-orální chondroprotektiva, případně bylinné přípravky, výběr záleží na majiteli koně a jeho finančních možnostech, k čemu tíhne více, umožnit koni kontinuální pohyb ve výběhu, zamyslet se třeba nad úpravou kopyt atd. Každý kůň je individualita, proto je třeba každému hledat řešení na míru.

 

 

autor:  Monika Plachá, EBW

Chiropraxe, osteopatie,
fyzioterapie a rehabilitace
koní, jezdců a malých zvířat
tel.: (+420) 603 179 042
email: monika@sluzbyprozvirata.cz
http://www.sluzbyprozvirata.cz/

foto: Monika Plachá