Jak se krmí koně senem?

Koně sami o sobě nejsou nikdy podráždění, naštvaní a není pro ně přirozené o jídlo bojovat. Nechovají se špatně k lidem ani k ostatním koním. Pokud ano, jsou buď špatně krmeni, mají bolesti nebo se s nimi špatně zachází. Zaměříme se nyní na způsoby krmení…

Jistě každý chovatel/majitel/ošetřovatel koní, který chodí koně krmit, zažívá takové to nadšení z toho, že konečně přišlo žrádlo :-). Ruku v ruce s tímto nadšením jde ale i fakt, že jsou koně v tu chvíli netrpěliví, agresivnější, soupeří mezi sebou o to, kdo bude u žrádla první. Může dojít k úrazu koní nebo ošetřovatele. Pro koně není přirozené dostávat krmivo v přidělených dávkách. Přirozeností koně je pást se na velkém prostoru, kamkoliv se podívají, všude je jídlo (na rozdíl například od predátorů, kteří jsou zvyklí na úspěch – buď se lov vydaří a nají se, nebo budou hladovět – počítají s tou možností). Koně jsou psychicky i fyzicky naprogramovaní na neustálý pomalý příjem potravy. V pastevní sezoně je tedy ideální nechat koně pást se. Jsou však typy koní, kteří nesnesou zelenou pastvu a musí se držet na seně i v létě. Jsou to poníci, primitivnější plemena typu hafling, hucul… sítě 2Tito, ale i jiní koně mají větší sklony k laminitidě, tzv. schvácení kopyt. Pokud už kůň schvácení někdy prodělal, nebo už trpí chronickou laminitidou, je doporučeno krmit ho senem celoročně, místo pastvy. Někteří koně se tedy musí krmit senem i v pastevní sezoně. Během zimních měsíců jsou ale na krmení senem odkázáni všichni koně bez rozdílu. Nezáleží na plemeni, velikosti ani zátěži koně a jeho využití.

Podíváme se na možnosti, jakým způsobem se koně v zimním období krmí:

  • Koně chovaní v boxech – nejčastěji sporťáci – krmí se 2-3x denně senem, které se hodí do rohu boxu na zem (pomineme krmení jádrem, granulemi atd. – nyní se zabýváme senem). Koně do sena rádi hrabou a roztahají ho po celém boxu, zašlapou a znečistí výkaly. Dávky sena jsou rychle sežrané a po zbytek doby, kdy kůň pobývá v boxe, se nudí. Mohou tak vznikat známé zlozvyky koní žijících v boxech, jako je např. hodinaření, klkání, tkalcování apod… Také tito koně často trpí žaludečními vředy v důsledku delšího hladovění.
  • Kombinace boxu – výběhu – seno se dává večer do boxu do rohu na zem, jako v případě koní, co žijí v boxech neustále. Ráno dostávají většinou dávku sena, kterou sežerou a poté odchází do výběhu, kde nemají co žrát. Každá stáj má tento management krmení vymyšlený jinak. Někdo rozháže po výběhu hromádky sena, které bývají ale také rychle sežrány.
  • Koně chovaní v režimu 24/7 venku –

a) balík sena – pozitivní je, že mají koně přístup k senu ad libitum, negativní je ovšem fakt, že si často vykousávají tunely v balíku, zaboří do balíku sena hlavu až po oči a dýchají senný prach. Koně pak často kašlou, teče jim z očí a z nosu. Také se stává, že u balíku stojí nejdominantnější koně a ti méně dominantní hladoví a musí čekat, až se dominantní jedinec rozhodne od balíku na chvíli vzdálit. Také koně vytahují dost sena na zem, kde seno zašlapou a znehodnotí. krmelec 2Okolo balíku se tvoří bláto, je potřeba zpevnit místa, kam se balíky naváží a pravidelně okolí balíku kydat. Také je u tohoto způsobu krmení obtížná kontrola sena. Pokud je někde uvnitř balíku část plesnivá, chovatel to většinou ani nezjistí.

b) roznášení/rozvážení hromádek sena na zem – počet hromádek se odvíjí od počtu koní ve stádě, vždy se musí udělat více hromádek, než je počet koní. Je super, že seno, které koně konzumují, je ošetřovatelem zkontrolováno a nemůže se stát, že by koně dostali plesnivé seno. Tento způsob krmení je časově náročný, hromádky je potřeba rozhazovat 2 – 3x denně. I přesto jsou zde prodlevy a čas mezi krmením, kdy koně nemají co žrát. sítě 4Je fajn, že se koně mezi hromádkami sena pohybují, střídají, nutí je to k pohybu. Také se tím chovatel stará o svou pastvinu. Z hromádek sena vypadávají semínka, která jsou v kombinaci s koňským trusem skvělým hnojivem pro další sezonu.

 

Další možností, jak koně krmit senem, je krmení ze sítí. SlowFeeding je způsob krmení koní, který lze uplatnit u všech výše jmenovaných způsobů držení koně. Je vhodný pro koně v boxech, v kombinovaném režimu i koně chované nonstop venku. SlowFeeding je ideální způsob, jak zajistit koním pravidelný přísun sena v malých dávkách po celý den i noc. SlowFeeding je originální a jediný způsob, jak předejít vzniku častých  žaludečních vředů u koní.sítě 3

Věděli jste, že správné krmení koní ze sítě může úplně změnit chování koně? Chování vůči člověku i chování vůči ostatním koním ve stádě. Agresivní pažraví koně, kteří si vždy žrádlo vybojovali, se mohou změnit v harmonické, klidné, spokojené jedince. SlowFeeding zlepší výdrž, výkon, psychický i fyzický stav vašeho koně!

 

 

 

O tom, jakým způsobem se dá zkrmovat seno ze SlowFeeding sítí, jaké jsou typy a druhy sítí, v čem všem jsou dobré a proč se rozhodnout právě pro ně, vám představím v dalším článku.

sítě 1

 

 

 

 

 

 

 
Autor: Ing. Michaela Kunová, Ranč U Fleků Krapice

SlowFeeding Original

fb stránka: sítě na seno