Laminitida – příznaky, léčba a hlavně prevence

Máme tu jaro a spolu s ním začíná být velmi aktuální téma Laminitida – neboli schvácení kopyt.

Nejdříve bych chtěla jednoduchým způsobem vysvětlit, co se děje v těle koně. Toto onemocnění vzniká v důsledku špatné životosprávy – nerovnováhy organismu koně. Je jedním z nejrozšířenějších onemocnění koní a doporučuji každému majiteli seznámit se blíže s jeho příznaky a hlavně PREVENCÍ!

Laminitida je ve skutečnosti intoxikace organismu z konzumace nadměrného množství sladkého krmiva (pastva, obiloviny, ovoce, melasa, některé vitamíno-minerální doplňky), závadnou vodou, některými léky (kortikoidy, antiparazitika, vakcinace apod.), pesticidy, umělá hnojiva a jiné pro organismus zatěžující látky. Nedostatek pohybu a stres. To vše ovlivňuje nerovnováhu organismu koně. Kopyta jsou jedním z nejlepších ukazatelů ZDRAVÍ koně. Pokud jsou kopyta vašeho koně podobná těm na fotografiích, tak máte problém a doporučuji číst dál!

kopyta 1kopyta2


Subklinické příznaky:

 • Viditelné vlnky na kopytní stěně
 • Rozdílné úhly růstu kopytní stěny
 • Roztažená bílá čára – mezi chodidlem a stěnou
 • Praskající stěna od bílé čáry
 • Začervenalá rohovina
 • Slabé chodidlo ad.

V důsledku otrávení organismu dochází k zánětu dermální škáry, která přestane produkovat kvalitní spojení mezi kopytní kostí (koněm) a kopytním pouzdrem. Kopytní pouzdro „jakoby“ slézalo. Ráda bych uvedla na pravou míru, že nedochází k rotaci kopytní kosti, nýbrž kopytního pouzdra. Všechny extrémy laminitidy jako jsou např. svléknutí z kopyt, P3 (-kopytní kost) penetrace, kdy špička kopytní kosti prorazí chodidlem jsou potencionálně schopné uzdravení a prevence je nejlepší způsob ochrany.

Tím nejpřekvapivějším spouštěčem laminitidy je nadměrné intenzivní spásání zelené pastvy. Ať už je pastva jarní, letní, či podzimní. Platí pravidlo, že dokud má krásně zelenou barvu, jsou v ní cukry, které při větším množství mohou narušovat zažívání koně. Podíl cukrů se v pastvě mění v závislosti na období, denní době a aktuálním počasí. Obecně platí, že tráva po odkvětu má méně cukru než ta v růstu. To samé platí o trávě, která se nachází ve stínu. Z výzkumů vychází, že pastva je bezpečnější v pozdních nočních hodinách, kdy rostlina není schopná fotosyntézy, a tak spotřebovává uložený cukr (pro dýchání a růst) – od 3. hodiny ranní do 10. hodiny fotka 1dopolední je v ní hladina cukrů nejnižší. Nejvíce cukrů je v pozdním odpoledni a navečer.fotka 2

Na první fotce vlevo  je hnědý pony Marko, který se na pastvě schvátil. Druhá fotografie je z Velké Pánve v Nevadě. Tato vysoko položená step je pro koně přirozená. Mustangové z této konkrétní oblasti patří mezi nejzdravější volně žijící zdivočelé jedince na světě. Laminitida u nich díky tomuto prostředí nehrozí.

 

Také záleží na podmínkách, ve kterých pastvinu máme– velká sucha, přetěžování, vykusování ke kořínkům, nedostatek minerálů v půdě – to vše jsou stresující podmínky, které určují obsah cukru. Cukr se sice stále vyrábí – jako produkt fotosyntézy, ale kvůli ostatním nedostatkům ho nemůže rostlina spotřebovat a hromadí se v ní.

Máme i různé druhy pícnin, které jsou geneticky předurčeny být „nízko” či „vysoko v cukrech”, ale konkrétní podmínky tyto dispozice přebijí.

Velmi nebezpečný je geneticky upravený Jílek vytrvalý, jetel bílý a ostatní jetelovité traviny.

jílek

Jílek vytrvalý

 

Voda může být dalším spouštěčem laminitidy. Voda obsahující těžké kovy, pesticidy a bakterie. Pečlivě doporučuji zjistit, odkud přitéká váš zdroj vody v případě, že máte přirozené napajedlo (potok, jezírko, rybník apod.). Pokud sbíráte deštˇovou vodu, tak se ujistěte, zda střecha, ze které tato voda stéká, není vyrobena z asfaltových krytin a podobných toxických materiálů.

V praxi jsem se setkala s případy, kdy vakcinace způsobila laminitidu, bohužel jsou jedinci, kteří mohou takto reagovat. To samé platí pro antiparazitika a jiné léky. Ne jednou jsem byla svědkem, že léčba kortikoidy měla jako vedlejší účinek laminitidu. Doporučuji SNAŽIT SE eliminovat použití výše uvedených. V případě, že jsou nutná, snažte se najít alternativu či minimalizovat jejich použití.

Minimalizujte také krmení slámou, téměř vždy obsahuje pesticidy a umělá hnojiva! Krmení ovoce a zeleniny by mělo být v odpovídajícím množství. Doporučuji krmit v množství po hrníčkách, ne po kýblech či přepravkách!!!

Mezi nejohroženější jedince patří koně s nadváhou, koně rekreační nebo v rekonvalescenci. U všech je třeba dbát, aby jejich příjem energie se také rovnal výdeji.

koník

Postoj akutně schváceného koně. Kůň přenáší váhu z předních bolestivých kopyt na zadní. Drobí krok a velmi opatrně se pohybuje.

 

Co je třeba ihned udělat – váš odborník vás povede následujícími kroky:

 • je nutné koně okamžitě přesunout do vyprahlého, vydupaného výběhu nebo podobného bezpečného prostředí , kde není žádná tráva!!!
 • postavte koně do studené vody nebo mu zabalte kopyta do ledového zábalu; MVDr. Pollitt potvrdil, že destruktivní enzymy ničící spojení pouzdra s kostí se zpomalí
 • veterinář by měl v případě, že kůň odmítá přijímat krmivo, předepsat a podat vhodné množství nesteroidního protizánětlivého léku; toto nedělejte sami, pouze pod vedením veterináře. Pokud kůň jeví zájem o seno a vodu, není to třeba a nedoporučuji
 • začněte s odpovídajícím stravovacím programem okamžitě, pouze dieta upraví vzniklou bakteriální nerovnováhu, která vedla k enzymatickému útoku.
 • Nenuťte koně k pohybu, ale dejte mu možnost se dobrovolně pohybovat, v případě svléknutí kopyt koni prostor omezte, v tomto případě na stáj nebo přístřešek s měkkou čistou podestýlkou, abychom minimalizovali dizlokaci kloubu P3 nebo fraktury celého prstu.
 • Pokud je kůň okován, nesundávejte podkovy dokud neodezní bolest, kvůli které by kůň nevydržel stát na nohou při pravě
 • předchozí kroky jsou velmi důležité!!!

Jakmile se episoda laminitidy začne zmírňovat, váš praktikant vás povede vhodným rehabilitačním programem pro vašeho koně. To bude znamenat přehodnocení dosavadního managementu s nutnými vhodnými změnami.

Doporučená jednoduchá dieta pro koně postižené laminitidou:

Kvalitní luční seno: seno musí být sečené po odkvětu, mělo by obsahovat převážně bojínek luční a srhu laločnatou. Krmíme denně 2-3% sena na váhu koně, nutné uzpůsobit dle kondice koně. Vyvarujte se sena z jetele, jílku vytrvalého a vojtěšky. Solný liz s jódem, doporučuji mořskou sůl. Minerální lizy pouze bez obsahu melasy a jiných sladkých pojivých sirupů. Krmnou dávku obohatit o omega 3 mastné kyseliny, doporučuji čerstvě drcené lněné semínko. Dále je dobré koni provézt očistnou kůru. Na trhu jsou dostupné bylinné preparáty, doporučuji se poradit s Vaším odborníkem.

tráva 1tráva2

Srha laločnatá a bojínek luční jsou kvalitní traviny obsahující vysoký podíl vlákniny a patří mezi nízkoenergetické traviny. Seno sečené po odkvětu s jejich hlavním podílem je pro koně přímo ideální!

 

 

 

 

Laminitidou jsou ohroženi všichni koně bez rozdílu! Je nutné si uvědomit, že ať už náš kůň vypadá jakkoliv, pořád je to jeden a ten samý druh – equus caballus , geneticky nerozeznatelný od svého divokého předchůdce – equus ferrus . Jeho zažívání je uzpůsobené na spásání tvrdých stepních travin, jeho organismus potřebuje neustálý pohyb, několik desítek kilometrů denně. Nemůžeme sice zcela napodobit odpovídající prostředí stepí, ale můžeme se co nejvíce přiblížit tomu opravdovému koněživotu, ke kterému byli a jsou koně stvořeni. Tento chov se nazývá Paddock Paradise a blíže si o něm povíme v některém z dalších článků.
Autor, foto: Alena Vostatková

tel.: 604 787 711

AANHCP CP, horse&booting specialist