Naučte svého koně stát v klidu a bez uvázání

Může se to zdát velmi jednoduché, ale věřte, že mnoho majitelů to své koně pořádně nenaučilo.

Když se vrhneme do práce s koněm ze země, začneme většinou pracovat na osobním prostoru, na couvání, ustupování zádí či předkem atd.. Zapomínáme často na důležitou věc a tou je naučit koně v klidu stát. A nejlépe bez uvázání.

Obvyklá praxe je to, že se koně uvazují nebo je někdo druhý drží. Uvazování má svá úskalí, zaprvé kůň nemá na výběr, je donucen stát a potom i ten nejklidnější kůň se může něčeho leknout a snadno pak dojde k úrazu.aneta 3

Stále je spousta koní, kteří doslova tancují při čištění, nebo sedlání, stoupají majitelům na nohy, sklánějí hlavu ve snaze utrhnout si právě tamten kousek trávy, cukají nebo vykopávají nohama při úpravě kopyt, nebo se člověka snaží někam odtáhnout.aneta 2

 

Pokud ale koníka naučíme stát v klidu a bez uvázání, bude to vnímat jako práci – úkol, jehož náplní je nepohybovat se.

Stejně jako kteroukoliv jinou práci s koníkem, i toto učení je potřeba dělat pomalu, trpělivě a v klidu. Kůň potřebuje dostatek času, aby pochopil, co po něm žádáme. Naše netrpělivé jednání zkazí práci a hlavně důvěru koně v nás.

Koníka to naučíme tak, že ho přivedeme na klidné místo, na začátku nejlépe bez trávy. Vodítko spustíme na zem a koně necháme stát. Toto spuštěné vodítko je pro koníka vlastně povel. Dál můžeme přidat i slovní povel (stůj, hou, či podobně..) Jakmile se kůň kamkoliv pohne, vrátíme ho na stejné místo a zopakujeme slovní povel. Pamatujte, že i přenesení váhy je pohyb. Potom zkusíme koně čistit a pohybovat se okolo něj. Někteří koně budou možná ustupovat, když se budete blížit k jejich zádi. Potom je potřeba ustoupit ho zpátky. Pokud se kůň někam rozejde, nebo udělá i jenom jeden krok, klidně a jemně ho vrátíme zpět, přesně na to místo a tím směrem, kde stál původně.aneta 5

Pokud budete klidní, trpěliví a důslední, váš kůň brzy pochopí, že je jednodušší zůstat stát. Pokud už koník umí stát, když se pohybujeme kolem něj, začneme zvětšovat vzdálenost – odcházet pro jiný kartáč, pro sedlo, nebo prostě poodejdeme na chvíli stát o pár kroků dál. Kdykoliv se kůň pohne z místa, vrátíme ho zpět. Pokaždé, když bude kůň stát na místě tak dlouho, jak jsme chtěli, pochválíme ho, vezmeme ho za vodítko, odejdeme s ním a ukončíme práci.

Samozřejmě je možné koně naučit stát s vodítkem přehozeným přes hřbet nebo bez vodítka.

Naučíte si tak koníka stát v klidu při čištění, při sedlání, při úpravě kopyt, ale i při vyjížďce, když potřebujete sesednout a upravit výstroj nebo si odskočit za strom 🙂 .

Neměli bychom opominout i naučení koníka stát při nasedání.míša

Stává se Vám, že se Vám při nasedání koník rozejde? Nebo začne žrát trávu? Naše špatná reakce bývá ta, že rychle dosedneme a pokračujeme v jízdě. Dejme si opět práci a čas a odstraňme tento zlozvyk.

Když je kůň neklidný a popochází, není vhodné ho uklidňovat hlazením, které by mělo vyjadřovat pochvalu. Koníkovi dáme slovní pokyn k zastavení, popřípadě použijeme jemný tah otěží. Neustupujeme mu, hlídáme si osobní prostor. Když kůň zastaví, ihned uvolníme tah a pochválíme ho.

Pokud nasedáme z levé strany, zasuneme špičku levé nohy do třmenu a levou rukou mírně stočíme otěží  hlavu koně k sobě tak, aby viděl, co se bude dít. Jeho případný útěk tak budete mít pod kontrolou. Pokud má koník mírně stočenou hlavu, nemůže vyrazit rovně, ale musel by se točit dokola a my máme dostatek času vytáhnout špičku nohy ze třmenu či koníka přibrzdit. Nasedání nacvičujte pouze do této fáze, dokud kůň nebude opravdu stát v klidu.miška

Poté teprve můžeme přistoupit k další fázi učení a tou je vyšvihnutí se do sedla. Pokračujeme stejným způsobem, dokud koník nebude stát v klidu. Rozejde-li se nám koník  jakmile dosedáme, sesedneme, zacouváme ho zpět a začneme znovu. Tady je na místě opravdu důslednost. Nezapomeňme také, že koník ocení naše jemné dosednutí 🙂 .

Dostaneme-li se k bezproblémovému dosednutí do sedla a koník se rozejde bez naší pobídky, je třeba ho opět zacouvat a nechat stát.

Jakmile vnímáme, že je kůň uvolněný, teprve v tu chvíli dáme jemnou pobídku vpřed. Když koně nenecháte, aby se kdykoliv rozešel ze své vlastní vůle, pak ho naučíte stát v klidu i bez uzdění..

Důležité je i střídání místa nasedání. U stáje, na cestě, na jízdárně, na louce atd..
I při nasedání platí stále ta samá pravidla. Dostatek času, trpělivost, klid, důslednost, pochvala.

oba

 

 

 

Autor: Lenka Kavková

Foto: Aneta Novotná, Tomáš Hlaváč, Michaela Kunová