Nejen zdravotní aspekty nesprávného sedu na koni

Ptáte se, jaký může mít vliv na lidské tělo, když jezdec nezdravým způsobem sedí na koni? Něco málo bych na toto téma ráda napsala zde v malé sérii několika článků.

Nejprve se pokusím vysvětlit, proč je velmi důležité umět během jízdy na koni uvolnit všechny svaly dolních končetin, hýždí a svaly hráze (tj. svaly dna pánevního a svaly bezprostředně přiložené k zevním pohlavním orgánům a k ústí konečníku). Nastíním zde také zdravotní obtíže, které nás mohou potkat, pokud se nebudeme snažit tyto svaly během ježdění cíleně uvolňovat.

Léčivý pohyb koňského hřbetu může na náš organismus působit pouze tehdy, není-li vytvořena bariéra mezi naším tělem a hřbetem koně. Zatneme-li jakoukoliv svalovou skupinu v této oblasti, vytvoříme tím bariéru, přes kterou k nám proniká pouze část nebo vůbec žádný léčivý pohyb hřbetu koně. Vlastně si tak jakoby uzavřeme tuto přístupovou cestu jen tím, že neuvolníme dolní končetiny, hýždě a svaly hráze. Pro stabilitu jezdce během jízdy je také velmi důležité, naučit se sedět takzvaně „hluboko v koni“ a umět se přizpůsobit jeho pohybu. Měli bychom dokázat nechat koně, aby námi hýbal. To vše je možné až při naprostém uvolnění těchto našich partií.

A co se tedy stane s naším tělem, budeme-li pravidelně jezdit na koni a naše svaly dolních končetin a hýždí budou často nebo skoro pořád zatnuté a stažené? Vazy, šlachy a svaly na dolních končetinách, v pánvi a jejím okolí budou přetížené, zkrátí se a ztratí tak svou pružnost a ohebnost. Nebudou už schopny plnit správně své úkoly. Díky tomu naše klouby, které drží pohromadě a fungují i díky těmto strukturám, nebudou moci pracovat tak, jak mají. Může dojít k omezení pohyblivosti všech kloubů na dolních končetinách a také k nesprávnému postavení kostí a ostatních struktur v těchto kloubech. To vše bývá provázeno bolestí. Často si jezdec toto přetížení nemusí hned zcela uvědomovat. Záleží totiž velmi na tom, jak dokáže vnímat vlastní tělo a na jeho celkové fyzické zdatnosti.  Velmi často se stává, že se člověku objeví nějaké obtíže v běžném životě a ten si pak nespojí tyto zdravotní problémy s nezdravou jízdou na koni. Nesmíme také zapomínat, že v lidském těle vše souvisí se vším a časté přetěžování jakýchkoli struktur v určité oblasti se může projevit i kdekoliv jinde na těle.

článek 1

Postupně se tedy budu snažit popsat zdravotní obtíže, kterými můžeme trpět při trvalém nebo častém napětí svalových skupin v různých částech dolních končetin, hýždí a svalů hráze. V popisu budu postupovat od zdola nahoru.

 

Časté svírání chodidel a prstů v botách jezdce:

 • drápovité nebo kladívkové prsty na nohou- zkrácení šlach a vazů na prstech nohou
 • vysoká (abnormálně vyklenutá) noha- extrémně napjaté a zkrácené svalstvo chodidla

 

Zbytečné svalové napětí na ploskách nebo nártech, v oblasti kotníků, bérců a lýtek:

 • bolestivost a ztuhlost nebo křeče v těchto místech

 

Držíme-li se za jízdy koleny= přetěžování kolenního kloubu a struktur v jeho okolí:

 • vbočené (valgózní) postavení kolen, luxace čéšky, poškození menisků a vazů kolene, artróza kolenního kloubu (díky jednostrannému přetěžování a špatnému postavení nejen kostí v kolenním kloubu)

 

Udržujeme-li stabilitu na koni hlavně pomocí vnitřních svalů stehen:

 • omezení hybnosti kyčelního kloubu (zevní rotace), omezená addukce (přitažení) stehna, artróza kyčelního kloubu, poškození (např. přetržení, natažení) vnitřních svalů stehen nebo jejich bolestivost (díky přetížení a zkrácení těchto svalů), bolestivost v rozkroku, bolest a omezená hybnost kolene

 

Napětí svalů na přední a zadní straně stehen:

 • působí negativně především na kolenní kloub a v menší míře na kloub kyčelní

 

Napětí v hýžďových svalech:

 • negativně ovlivňuje především kyčelní kloub, omezení pohyblivosti v kyčelním kloubu (bolestivost pociťovaná v oblasti hýždí a na zevní straně pánve, chybné postavení pánve)

 

Stažení svalů hráze:

Tyto svaly musí být sice adekvátně posílené, aby mohli správně plnit svou fixační a podpůrnou funkci pro vnitřní orgány uložené v pánvi, musí být však také patřičně uvolněné. Měli bychom je umět cíleně ovládat. Správná zdravá jízda na koni je dokáže posílit a zároveň uvolnit právě tím správným způsobem, aby mohli plnit svou funkci. Trvalým stažením svalů hráze dojde jakoby k zabetonování našich vnitřních orgánů v pánvi. Z toho pak vyplývají zdravotní obtíže, které nás mohou potkat.

 • poruchy s vyprazdňováním močového měchýře, bolesti při močení, časté močové infekce
 • u žen gynekologické obtíže jako např. bolestivá menstruace, poruchy menstruačního cyklu, bolestivost při pohlavním styku, potíže s otěhotněním, časté potraty, obtíže při porodu- někdy až neschopnost porodit dítě přirozenou cestou
 • u mužů poruchy plodnosti, bolestivost při močení, potíže s prostatou, obtíže při pohlavním styku
 • potíže s vyprazdňováním stolice, bolestivost při defekaci

článek 2

Říkáte si možná nyní, že je to trochu přehnané, ale věřte, že není. Nejsou zde vypsané zdaleka všechny zdravotní obtíže, kterými můžeme trpět právě díky zbytečnému či přehnanému stahování výše zmiňovaných částí našeho těla. Ne každý musí tyto obtíže mít, i když často dělá nějakou z těchto chyb. Velmi totiž záleží na schopnosti našeho organismu dané nešvary kompenzovat. S věkem či se zhoršující se fyzickou zdatností se tato schopnost kompenzace snižuje.

Neničme si proto naše tělo špatnou jízdou na koni a naopak mu dopřejme tu úžasnou léčivou sílu, kterou pohyb koňského hřbetu má. Stačí jen jezdit zdravě bez napětí.

 

V příštím článku se budu věnovat problémům v oblasti páteře.

Autor: MUDr. Eliška Baštová

Foto: E. a J. Baštovi

http://kone-valterice.webnode.cz/zdrave-jezdeni/