Paddock Paradise – úvodní myšlenka

Dovolte mi jednu myšlenku úvodem.

Je důležité koním vytvořit podmínky, abychom co nejvíce kompenzovali nepříznivý dopad domestikace.  Celoroční venkovní ustájení  je pro koně přirozené,  umožňuje mu retaraagovat na teplotní výkyvy,  kůň je v neustálém kontaktu se svými stádovými druhy, je dostatečně vypohybovaný, zdravý a psychicky vyrovnaný.

Musíme si ale uvědomit, že kůň je původně stepní zvíře a naše příliš bohaté a výživné pastviny nejsou pro koně zcela vhodné, u náchylných koní způsobují laminitidu, pastevní průjem, obezitu.

Jak mít tedy fyzicky i psychicky zdravého koně?

Ideální podmínky asi nemůže většina z nás pro koně vytvořit. Důležité je, aby koně byli motivováni k pohybu. Nejen v zimě, ale i na jaře, při přechodu na pastvu a také na podzim, musí mít koníci přístupu k senu. Samozřejmostí je přístřešek, stálý přístup k vodě a minerálnímu lizu. Koním náchylným k obezitě a laminitidě, je ideální umožnit upastvení formou Paddock Paradise.

PP je přirozené ustájení – upastvení, zahrnující přirozenou kopytní péči, léčbu a rehabilitaci chromých koní. Tento systém chovu sestavil a vymyslel na základě dlouholetých pozorování divokých mustangů ve Velké Pánvi Jaime Jackson. Záměrem PP je motivovat koně k chování a pohybu přirozeně tak, jak jim velí jejich instinkty.  Výhody, které PP přinese:

– konstantní pohyb
– větší opotřebení jeho kopyt
– chrání koně od intenzivního spásání pastviny a tím od laminitidy
– udržuje koně v kondici, pomůže optimálně zredukovat nadváhu koně

Areál by měl být formován do jednoho nebo více okruhů – tzv. treků, které koně, spolu se senem roznášeným po malých kupičkách, více motivují k přirozenému pohybu.

Oslovila jsem několik majitelů, kteří pro své koně vybudovali PP. Můžete se těšit na příběhy koní, kterým PP doslova zachránil život, na fotografie, na rady a zkušenosti. Samotnou mě PP velmi zajímá, neboť vlastníme kobylku a poníčka, kteří prodělali laminitidu.

V příštích dnech si budete moci přečíst  článek od pana Bašty z Paddock Paradise Valteřice.

 

 

 

 

 

Autor: Lenka Kavková