Paddock Paradise Valteřice – jak lze vybudovat PP

V našem minulém vyprávění jste se dozvěděli, proč jsme přešli z pastevního ustájení na ustájení formou Paddock Paradise (PP). Dnes Vás seznámíme s tím, jak jsme tuto změnu uskutečnili.

Každý člověk má většinou spoustu nápadů, které by chtěl realizovat, ale ne vždy se vše, co člověk nosí v hlavě nebo má připraveno na papíře, uskuteční. Pokud právě teď uvažujete o vybudování PP, ale také se toho trochu bojíte, pak doufáme, že Vám tento článek alespoň trochu pomůže tyto obavy zmírnit.

Jaká tedy byla naše výchozí pozice na konci srpna roku 2013? Měli jsme čtyři koně na louce o velikosti necelých dvou hektarů, z toho jeden z nich těžce schvácený na všech čtyřech kopytech a zbylí tři postavou připomínali vykrmená prasátka. K tomu já již rok nezaměstnaný a žena na mateřské dovolené se čtyřměsíční holčičkou. Kopytářem navrhovaná „léčba“ nepřicházela v úvahu (ať již z finančního hlediska nebo z toho, jak by tato léčba měla probíhat) a utracení koně jsme také nechtěli akceptovat. Nic jiného se v tu chvíli nenabízelo. Teprve když jsme na internetu objevili PP, svitla nám naděje. „Ale lze vůbec z naší louky udělat ten paddock?“, říkali jsme si tenkrát. „Bude to muset jít, jiná možnost není!“ A tak jsme se bez plánů, téměř bez financí a v časové tísni pustili do budování našeho PP. Od té chvíle jsme každou volnou chvilku i každou volnou korunu věnovali na stavbu PP.

cesty zari 2013 2

Cesty – září 2013

cesty zari 2013 1

Cesty – září 2013

prvni PP

První PP

Kde začít, to se nabízelo prakticky samo. V létě naši koně pravidelně trávili celé dny v přístřešku a pouze párkrát za den vyšli před něj na nejbližší louku, na které spásali trávu, která ještě ani nestihla pořádně vyrůst. Místy už byla louka opravdu velmi zničená a tak jsme si řekli, že jim jí prostě sebereme. Od přístřešku jsme tedy udělali naši první cestičku (nebo jak říkají paddockáři track), která vedla kolem zničené louky na jinou louku v kopci. Do této cestičky jsme jim po malých kupičkách dávali seno. Výsledkem bylo, že tato cesta byla za chvíli velmi rozdupaná a bez trávy. Koně začali více času trávit na odlehlé louce. Pohyb koní se tak příliš nezvýšil a stále žrali hlavně trávu, čemuž jsme potřebovali co nejvíce zamezit. Bylo jasné, že jedna cesta nestačí, a tak jsme začali plánovat soustavu cest, kterou by bylo možné na louce zbudovat. Původní pevné ohrady kolem louky jsme využili jako základ a k nim jsme postupně „lepili“ cesty. Na ty jsme využívali většinou přenosné plastové stojky a do rohů jsme dali pevné dřevěné sloupky.

Zatímco v původní ohradě jsme měli většinou pevné pásky široké  40 mm, do nově budovaných vnitřních oplocení jsme použili tenčí 12 mm široké pásky. Samotné cesty v našem PP pak mají šířku od 4 do 6 metrů. Na obrázku vlevo můžete vidět původní ohradu (označena černě) i nově zbudované oplocení (červeně). Zeleně jsou proškrtnuty louky, na které koně v PP nemají přístup.

Takto vypadala naše první podoba PP, a i když dnes vypadá trochu jinak, už v tomto provedení začal fungovat a přinášet první výsledky. Seno jsme jim trpělivě dvakrát denně roznášeli po celé délce zbudovaných cest. Koně se pohybovali mnohem více než dřív, na cestách zmizela pro koně chutná tráva velmi rychle a tak jim nezbylo, než začít žrát seno. Koně tak byli nevědomky motivováni k chůzi, což jim začalo prospívat i po fyzické stránce. Do cest jsme jim postupně přidávali různé překážky- kameny dovezené z lesa, klády či větve. Nejdříve jsme se těchto překážek velmi obávali, ale dnes už vidíme, že se tím naši koně stali daleko obratnějšími.

cesty cerven 2014 1

Cesty – červen 2014

Ve chvíli, kdy byl základ hotov, jsme mohli začít uvažovat o detailech. První změnou bylo zbudování asi stometrového průchodu lesem. Velmi jsme se tohoto kroku báli, ale do dneška nedošlo k žádnému zranění. Koně si les rychle oblíbili a brzy jsme jim proto zpřístupnili i další část lesa.

Naším druhým projektem bylo vyhloubení malého jezírka v místě, kde se na louce téměř celoročně držela voda. Vodu v něm nedoplňujeme a tak v nejsušším létě bylo i vyschlé, ale většinu roku se v něm voda doplňuje sama z podzemních zdrojů. Koně ho využívají hlavně k pití. Nezbytnou součástí PP je již od začátku také malá skalka s minerálními lizy. Dnešní podobu našeho PP vidíte na druhém obrázku.

kompletni pp

Kompletní PP

 

I do budoucna máme plány, co bychom chtěli v našem PP ještě vybudovat nebo zlepšit. Chtěli bychom vysypat některé cesty štěrkem, místo, kde se koně rádi válejí pískem a ohrady z přenosných stojek nahradit pevnými z dřevěných kůlů.

Vše, co jsme zde uvedli, jsme zbudovali svépomocí, s minimem financí a v opravdu krátkém čase. Jestliže první myšlenky na PP se v našich hlavách začaly rodit na konci srpna, finální podoba paddocku bez jezírka byla hotová v říjnu. Byli jsme zkrátka silně motivováni touhou pomoci našemu nemocnému koni a to se potom i téměř nemožné dá uskutečnit.

 

 

cesty cerven 2014 2

Cesty – červen 2014

 

 

 

 

 

Autor: Jaroslav Bašta

Foto: Jaroslav Bašta

http://kone-valterice.webnode.cz/