Přirozený způsob chovu koní

Co to je vlastně přirozený způsob chovu koní?

Koně vždy byli a jsou stádová zvířata. Od nepaměti žili a volně se pohybovali ve stádech krajinou. Teprve člověk je zavřel do stájí a boxů, aby je měl blíž svým potřebám. Tím jim ale – zprvu možná nevědomky – způsobil psychické a zdravotní obtíže a výrazně zkrátil život. anet3

V přirozeném prostředí – tedy celoročně venku, tráví koně většinu času na nohách s hlavou skloněnou u země, když přijímají potravu.

Volně žijící koně jsou téměř neustále v mírném pohybu, popocházejí při přijímání potravy, přecházejí k napajedlu nebo se přemisťují na místo odpočinku. Tento pohyb je velmi důležitý pro zdravý krevní a lymfatický oběh, pro udržení fyzické kondice, blahodárně působí pro zažívání a dobrou mechaniku střev a je také velmi důležitý pro prokrvování kopytní rohoviny a její zdravý a pevný růst.

Dobu na odpočinek – což je zhruba 4 – 6 hodin, mají rozdělenou na kratší časové úseky, pospávají většinou ve stoje a to během dne i noci. Stojí buď se skloněnou hlavou – k tomu mají dobře uzpůsobené klouby a vazy, nebo si na chvíli lehnou, vždy jsou však připraveni k možnému útěku z nebezpečí. Místo k odpočinku si koně vybírají z hlediska pocitu bezpečí.anet

Koně potřebují neustálou společnost svých stádových druhů, vzájemný kontakt, potřebují si hrát, pečovat o sebe, vzájemně spolu komunikovat a dodržovat stádovou hierarchii. Možnost sociálního vyžití ve stádě napomáhá psychické vyrovnanosti a pevnějšímu zdraví.anet4

Rovněž pravidelné kolísání teploty během noci a dne, nebo při změnách ročního období koně velmi dobře snášejí. Denní kolísání teplot vyrovnávají samotné chlupy – buď vzpřimováním, nebo pokládáním.sníh Rozdíl mezi létem a zimou vyrovnávají letní nebo zimní srstí. V létě koně hledají ochranu před sluncem a obtížným hmyzem, v zimních dnech především před dlouhotrvajícím větrem a deštěm. K tomu postačí často jen remízek nebo pár stromů, my lidé jim můžeme poskytnout venkovní přístřešek.

V případě celoročního venkovního „ustájení“ je důležitý správný pastevní management, motivovat koně k pohybu – to znamená mít dostatečně vzdálený krmelec, napajedlo a místo pro odpočinek. Ideální je rozmisťování sena formou malých hromádek nebo používání sítí na seno. Je třeba rovněž zabránit intenzivnímu spásání bohaté pastvy.

V umělém prostředí – tedy ve stáji a v boxech nic takového kůň nemá k dispozici. Je v uzavřeném malém prostoru. Nedostatek pohybu má za následek zpomalení metabolizmu. Pokud celodenně ustájeného koně vezme jezdec pod sedlo, náhle a nepravidelně zatěžuje jeho krevní oběh. Následky nejsou znatelné hned, v pozdějším věku však mohou koně trpět častěji srdečními chorobami. Dalším neblahým faktorem je klima ve stáji. V uzavřených stájích je velká prašnost a vzduch bývá nasycený čpavkem z výkalů. Čpavek postupně naleptává dýchací sliznice, což vede k onemocnění dýchacích orgánů. Kopyta jsou v neustálém kontaktu s podestýlkou, čpavek z výkalů se v této podestýlce rozpouští a vzniká louh. Ten oslabuje a ničí kopytní rohovinu.

Nedostatek pohybu a sociálních kontaktů se stádovými druhy vede k psychickým poruchám koní a zlozvykům, jako je tkalcování, klkání atd..

Stálá teplota stáje způsobuje náhlý teplotní šok při odchodu koní ven, srst se hůř obměňuje a špatně reaguje na teplotní výkyvy. Pro koně je potom velmi náročné si udržovat svoji přirozenou tělesnou teplotu. Snižuje se jejich imunita.

Koně nespí v noci v kuse jako my lidé. Proto je velmi mylná představa lidí, že pro své koně chystají blaho v podobě hluboko nastlaného boxu na noc.

Vysoko umístěné žlaby a napáječky jsou také v rozporu s přirozeným držením těla koně.

anet5

Přejeme si mít spokojené koně, ať už nám dělají pomocníky v práci,  společníky do sportu nebo jen k rekreaci. Naslouchejme jejich potřebám. Zdraví a spokojení koně mají jiskru v očích a jsou to psychicky vyrovnaní jedinci. Při výběru „ustájení“ pro naše koně bychom měli toto všechno zohlednit a upřednostnit potřeby koní před našimi.

 

Zdroj: Pavlína Štyndlová, farma Kozodoj http://kozodoj.cz/

Foto: Aneta Novotná