Sociální vztahy ve stádě

Kůň je stádové zvíře a má v sobě genetický vzorec:

  • přežít, nebýt uloven
  • mít dostatek potravy
  • přenos genů
  • podpora potomků

Podle dlouholetých výzkumů volně žijících koní víme, že stádo má zhruba toto složení (samozřejmě může mít různé menší obměny):  hřebec – hlídající svou skupinu asi pěti klisen. Zbytek tvoří jejich různě staří potomci, kteří ještě rodinné stádo neopustili. Většinou stádo tvoří celkem 12-15 koní.MG_2118[2]

Mladé klisničky jsou ve stádě až do doby než dospějí, ve věku 2-3 let bývají odlákány cizími hřebci, popř. je starší klisny začínají vyhánět a ony se přidají do jiného stáda. Odchod klisniček z rodného stáda je vlastně přirozená obrana proti úzké příbuzenské  plemenitbě. Pro mladé klisničky nebývá snadné se začlenit do nového stáda. Hřebec sice jejich přítomnost vesměs vítá, starší klisny však přátelským chováním příliš neoplývají.

Mladí hřebečci ve věku zruba dvou let opouštějí  rodinné stádo a vytvářejí samčí – mládenecké skupiny, dokud si nevytvoří svůj harém.

Dominantní hřebec vede své stádo – klisny a hříbata až do doby, kdy ztrácí síly a vyžene ho silnější jedinec. Jeho úloha je hlídat svou skupinu před predátory a jinými hřebci, udržovat ji pohromadě a plodit potomky.hřebec

 

 

 

 

 

Kobyly mají za úkol starost o svá hříbata. Mají mezi sebou pevné vztahy, většinou spolu ve skupině žijí celý život. Některá ze starších kobyl je vůdčím jedincem stáda, který určuje, kam půjdou.

Koně se ve stádě dobře znají, mají jasně uspořádanou sociální hiearchii a neustále spolu komunikují.dvaVzájemné postavení těla, hlavy a uší, hlasové projevy, vzájemné drbání, jejich pachy a všechno to, co dělají, jsou jejich komunikační prostředky. Koně jsou neuvěřitelně vnímaví a postřehnou i nepatrné změny v pohledu jiného koně, vycítí náladu a vystihnou úmysly.

My lidé nemůžeme umožnit svým koním přesně takovýto společenský a rodinný život, navíc ve stádech máme valachy, můžeme však co nejvíce přizpůsobit podmínky chovu přirozeným podmínkám . Umožnit koním sociální kontakt, vytvoření stádové hierarchie a dlouhodobé stabilní vztahy.

Zamysleme se proto nad tím, co poskytujeme našim koním. Mnoho lidí je střídá jako ponožky, koně putují z ruky do ruky a nikdy neví, kam a do jakých podmínek se dostanou. Toto všechno na ně působí velmi stresově a kůň si sebou nese fyzické problémy a poruchy chování. Nevystavujme je tímto zbytečně stresovým situacím. Nezavírejme koně na dlouhé hodiny do boxů s tím, že je vytáhneme ven jen k tvrdé práci…Neodstavujme brzy hříbata. hříboHříbata v hříbárnách nemají vzory chování dospělých jedinců.

 

 

 

 

 

 

 

Lenka Kavková

Foto: Aneta Novotná, Markéta Hrušková